Kichik biznes subyektlari diqqatiga!

Kichik biznes subyektlari diqqatiga!
Mikrofirma va kichik korxonalar 1-KB kuzatuv anketasi mikrofirma va kichik korxonaning faoliyatini kuzatish so